Preskoči do navigacije

Preskoči do vsebine

Registracija novih uporabnikov

Portal PoiščiDelo.si lahko uporabljajo samo registrirani uporabniki, zato je pred prvo prijavo potrebno opraviti postopek registracije.

Splošni pogoji elektronskega poslovanja

Splošni pogoji z izjavo o varstvu osebnih podatkov

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod), javno dostopnih storitev informacijskega sistema Zavoda (spletnih aplikacij, portalov, programov) in politiko Zavoda o varstvu osebnih podatkov.

2. O spletni strani Zavoda

Spletno stran www.ess.gov.si je oblikoval in ureja Zavod.

Zavod si pridružuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino svojih spletnih strani ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Zavod se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost, uporabniki pa objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Zavod niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Zavoda, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Zavoda ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

3. Varstvo pravic intelektualne lastnine

Na podlagi zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, je Zavod imetnik avtorskih pravic nad vsebinami pravic intelektualne lastnine v najširšem pomenu (informacije, dokumenti, fotografije, grafični elementi, ilustracije in druga predstavitvena besedila), ki so objavljene na spletni strani Zavoda in na njenih sestavnih delih ter so last Zavoda ali drugih oseb, ki so na Zavod prenesle pravico njihove uporabe.

Informacije in dokumente s spletnih strani Zavoda je dovoljeno prenašati za osebno rabo, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih intelektualnih ali lastninskih pravicah. Informacij in dokumentov, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani informacij in dokumentov, objavljenih na spletni strani Zavoda, ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti, niti razširjati na kak drug način.
Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element s spletnih strani Zavoda kakorkoli drugače kot izključno v osebne, nekomercialne namene.

Uporaba spletne strani Zavoda v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletne strani Zavoda na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

V skladu z določbami zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana.

4. Informacije o upravljavcu spletne strani

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Rožna dolina, Cesta IX/6

1000 Ljubljana

Telefon: 01 479 09 00

Faks: 01 479 02 62

E-pošta: gpzrsz@ess.gov.si

V primeru prenosa podatkov na portal EURES je upravljavec podatkov profila iskalcev zaposlitve, ki se prenašajo na portal EURES, Evropski urad za usklajevanje (organ, ki  upravlja portal EURES).

E-pošta: empl-eures@ec.europa.eu

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

 

E-pošta: dpo@ess.gov.si

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo in pravna podlaga za njihovo obdelavo

(a) Obisk spletne strani

Kateri podatki: Ob vsakem obisku spletne strani Zavoda se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Zavod tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Namen: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog upravljavca.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

(b) Naročanje na eObvestila 

V primeru strinjanja s POŠILJANJEM:

Kateri podatki: Pri naročanju na eObvestila Zavod poleg podatkov v vnosnem polju (podatek o e-naslovu vaše elektronske pošte) zabeleži IP-naslov računalnika, s katerega ste naredili prijavo, čas odpiranja poslanih sporočil in čas klikov na povezave v sporočilih.

Namen: Zavod te podatke obdeluje izključno za namene pošiljanja eObvestil, ki vam omogočajo redno obveščanje o aktualnem dogajanju na trgu dela, dejavnostih in storitvah Zavoda. Podatki o časih odpiranja obvestil in časih klikov pa zbiramo za namen ugotavljanja vaše aktivnosti.

Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo Vaše podatke hranimo, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa oziramo dokler se ne odjavite + 1 leto. Od prejemanja eObvestil se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da nam pišete na e-naslov: zrsz.obvestila@ess.gov.si.

Pravna podlaga: Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju: GDPR).

V primeru strinjanja s PROFILIRANJEM:

Kateri podatki: Zbiramo podatke o vaši lokaciji, ki je natančna na ravni občine, ne gre za natančne koordinate – na podlagi številke IP, časa klikov, beleženja, katere povezave vas zanimajo ter s katerih naprav in v katerih brskalnikih odpirate in berete naša sporočila.

Namen: S pomočjo teh podatkov lažje ugotovimo vaše želje, potrebe in zanimanja ter vam tako posredujemo bolj koristne in pomembne informacije za vas.

Koliko časa: Vaše podatke hranimo, dokler ne zahtevate izbrisa oziramo dokler se ne odjavite + 1 leto.

Pravna podlaga: Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR).

Koliko časa: Podatki se hranijo do preklica oziroma dokler se oseba ne odjavi od prejemanja eObvestil+1 leto.

(c) Prijava na eStoritve

Kateri podatki: Pri naročanju na eStoritve (npr. na portal PoiščiDelo.si ali portal za delodajalce) Zavod  v primeru vaše registracije z uporabniškim imenom in geslom obdeluje podatek o vašem uporabniškem imenu (e-naslovu) in geslu (ki je v bazi šifrirano), v primeru  registracije uporabnika s kvalificiranim  potrdilom pa Zavod obdeluje  podatek o davčni številki. Druge osebne podatke na portalu PoiščiDelo.si Zavod obdeluje samo v primeru privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Namen: Zavod bo osebne podatke uporabnikov zbiral, hranil in drugače obdeloval izključno za potrebe izvajanja elektronskih storitev (eStoritev), ki jih ponuja spletna stran Zavoda, za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter za namen/namene, za katere jih bodo uporabniki spletne strani posredovali (npr. v primeru podane privolitve se podatki iskalca zaposlitve s portala PoiščiDelo.si prenesejo na portal EURES za namen iskanja in povezovanja z delodajalci na podlagi prostih delovnih mest v okviru mreže EURES).

Pravna podlaga: Uporabnik ob registraciji na eStoritve podaja osebno privolitev, katere osebne podatke in za kakšne namene jih lahko Zavod obdeluje. V tem primeru osebne podatke obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR).

V kolikor Zavod osebne podatke uporabnikov obdeluje na podlagi izvajanja zakonskih obveznosti, se Zavod zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval za izvajanje svojih pristojnosti in v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Pravno podlago v primeru obdelave osebnih podatkov profila iskalca zaposlitve na portalu PoiščiDelo.si in njegov prenos na portal EURES predstavljata Uredba EURES (EU) 2016/589 in Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1257 (o standardih in formatih).

Koliko časa: Osebni podatki uporabnika se hranijo ves čas uporabe eStoritev Zavoda in se izbrišejo oziroma blokirajo osemnajst mesecev po zadnji prijavi v eStoritve Zavoda. V primeru preklica privolitve se osebni podatki uporabnika eStoritev obdelujejo samo do dne preklica osebne privolitve za obdelavo podatkov. 

(d) Prijava na uporabo spletnega programa Kam in kako za iskanje poklicev

Kateri podatki: Pri prijavi na uporabo spletnega programa Kam in kako za iskanje poklicev Zavod obdeluje podatek o vašem elektronskem naslovu.

Namen: Zavod te podatke obdeluje izključno za ponastavitev gesla in za svetovanje, kako najbolje uporabiti program Kam in kako

Koliko časa: Podatki se hranijo do preklica privolitve oziroma največ 1 leto.

Pravna podlaga: Osebne podatke obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR).

Uporabniki osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalec, ki za Zavod vzdržuje spletno stran.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije samo na podlagi privolitve posameznika (npr. prenos iz portala PoiščiDelo.si na portal EURES).

V primeru uporabe piškotkov se lahko podatki iznašajo v tretje države (Google Inc. kot ponudniku storitve Google Analitycs in YouTube, LLC kot ponudniku gostovanja video vsebin).

V primeru eObvestil se podatki o elektronskih naslovih obdelujejo s strani obdelovalca SqualoMail d.o.o., Celovška 150, Ljubljana.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Navedeno zgoraj pri različnih vrstah podatkov.

Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov,  popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora pri obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami GDPR.

Posameznik, katerega osebne podatke obdeluje upravljavec, lahko svoje pravice uveljavlja tudi s pisno zahtevo, ki jo pošlje na kontaktne podatke, navedene v 4. točki (Informacije o upravljavcu spletne strani).

Kadar obdelava temelji na točki (a) člena 6(1) ali točki (a) člena 9(2) GDPR, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica

Kadar upravljavec obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi njegove privolitve, ima posameznik pravico, da to privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

Veljavnost privolitve osebe, mlajše od 16 let

če upravljavec obdelavo osebnih podatkov izvaja na podlagi privolitve in je obdelava povezana s storitvami informacijske družbe (obdelava za namene trženja ali ustvarjanja osebnostnih ali uporabniških profilov), je obdelava podatkov otroka, mlajšega od 16 let, v skladu z GDPR zakonita, če privolitev da ali avtorizira nosilec starševske odgovornosti (starš ali zakoniti zastopnik). Starši ali zakoniti zastopniki morajo izpolniti in posredovati soglasje, s katerim dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov svojega otroka. Obrazec za podajo soglasja za otroke, mlajše od 16 let, je objavljen na spletnih straneh Zavoda. Dodatne informacije o načinu podaje veljavne privolitve s strani staršev ali zakonitih zastopnikov dobi posameznik tako, da kontaktira  upravljavca na naslov: dpo@ess.gov.si ali gpzrsz@ess.gov.si.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko posameznik prek obrazca poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Osebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta.

Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali se bo prijavil na prejemanje eObvestil in uporabljal eStoritve.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje izvaja v primeru prijave na eObvestila, če posameznik da privolitev za obdelavo podatkov za namen profiliranja.

5. Uporaba eStoritev

5.1 Registracija za uporabo eStoritev

Uporaba javno dostopnih storitev informacijskega sistema Zavoda (spletnih aplikacij, portalov, itd.) na spletnih straneh Zavoda (v nadaljnjem besedilu: eStoritve) je možna z uporabo uporabniškega imena in gesla ali davčne številke uporabnika kvalificiranega potrdila za elektronski podpis. Uporaba eStoritev je mogoča s kvalificiranimi digitalnimi potrdili naslednjih izdajateljev: SIGEN-CA, AC NLB, HALCOM-CA ali POŠTARCA.

Kot uporabniško ime se uporabi elektronski poštni naslov uporabnika. Ob uspešni registraciji informacijski sistem Zavoda uporabniku samodejno dodeli geslo in mu ga posreduje na elektronski poštni naslov, po uspešni prijavi v eStoritve pa uporabnik lahko geslo kadarkoli spremeni.

Zavod bo v primeru iz prejšnjega odstavka o opravljeni registraciji obvestil uporabnika preko elektronske pošte.

Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v imenu in za račun poslovnega subjekta, se za uporabo eStoritev lahko registrira tudi brez kvalificiranega potrdila in sicer tako, da izpolni spletno vlogo za uporabo eStoritev.

V primeru iz prejšnjega odstavka bo Zavod na naslov sedeža poslovnega subjekta po pošti poslal pisno obvestilo o opravljeni registraciji.

Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v svojem imenu in za svoj račun, se za uporabo eStoritev lahko registrira s pomočjo kvalificiranega potrdila ali brez kvalificiranega potrdila. V obeh primerih Zavod obvestilo o registraciji posreduje uporabniku po elektronski pošti.

5.2 Pooblaščanje za uporabo eStoritev v primeru poslovnih subjektov (na portalu za delodajalce)

Prvi uporabnik, ki opravi registracijo za posamezen poslovni subjekt, pridobi vlogo skrbnika, ki za uporabo eStoritev lahko pooblasti druge uporabnike, da smejo v imenu in za račun tega subjekta uporabljati eStoritve.

Skrbnik pooblaščenca določi s parom podatkov, ki ga tvorita uporabniško ime in davčna številka poslovnega subjekta, za katerega dela pooblaščenec, ali s parom, ki ga tvorita davčna številka poslovnega subjekta in davčna številka pooblaščenca, na katerega je izdano kvalificirano digitalno potrdilo.

Skrbnik lahko skrbniška pooblastila prenese na drugega pooblaščenega uporabnika.

Ko se pooblaščeni uporabnik prvič po prejemu pooblastila prijavi v eStoritve, mu je na razpolago seznam vseh dodeljenih novih pooblastil za različne račune. Uporabnik za vsako dodeljeno pooblastilo odloči, ali ga sprejme ali ne.

Pooblastilo prične veljati šele, ko ga pooblaščeni uporabnik sprejme. Zavod od tega trenutka do preklica pooblastila omogoča pooblaščenemu uporabniku uporabo eStoritev v imenu in za račun imetnika elektronskega računa.

6. Odgovornost Zavoda glede eStoritev

Zavod se po najboljših močeh trudi, da so vse eStoritve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe eStoritev.

Zavod lahko iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni posamezne parametre storitev ali storitev ukine

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost Zavoda ali njegovih uslužbencev. Zavod ali njegovi uslužbenci v nobenem primeru niso odgovorni za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe eStoritev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Zavod prav tako ne odgovarja za zamudo oseb pri oddajanju vlog ali poročil v predpisanih rokih zaradi nedelovanja eStoritev.

Zavod lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo eStoritev zaradi kršenja teh splošnih pogojev, veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega Zavod meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje eStoritev. V primeru odpovedi bo uporabniku onemogočena uporaba eStoritev, Zavod pa bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi ter vsa pravna sredstva proti takšnemu uporabniku.

Na spletnih straneh eStoritev nekatere spletne povezave vodijo tudi na druge spletne strani, ki jih ne upravlja Zavod in tudi ne preverja njihove vsebine. Zavod navaja te povezave kot delovni pripomoček uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo Zavodovega odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med Zavodom in upravljavci teh povezanih spletnih strani.

V primeru višje sile Zavod ne odgovarja za neizpolnitev katere izmed svojih obveznosti ali povzročitev škode iz razlogov, izven njegovega nadzora. Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih skrbniki spletne strani ne morejo predvideti ali preprečiti, in imajo vpliv na delovanje spletnih strani in njenih storitev.

7. Odgovornost uporabnika eStoritev

Uporabnik je dolžan uporabljati eStoritve v skladu s predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati eStoritve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo, predstavljanje ali zastopanje.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja eStoritve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z eStoritvami izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost eStoritev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi eStoritev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti eStoritev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje eStoritev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali vzpodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli podatki ali dokumenti, poslani z uporabo eStoritev, šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo oziroma podatke za kvalificirano digitalno potrdilo in jih ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do eStoritev. Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril Zavoda, overitelja, ki je izdal kvalificirano potrdilo, in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja eStoritev in takoj obvestili Zavod o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo eStoritev.

Uporabnik portala PoiščiDelo.si lahko po lastni presoji in skladno z uporabniškimi navodili odpove uporabo eStoritev in s tem pogodbeno razmerje z Zavodom, ki je nastalo s pristankom na te splošne pogoje ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov. Pogodbeno razmerje se šteje za razvezano in Zavod izbriše uporabniško ime in izbriše ali anonimizira druge podatke iz sistema eStoritev Zavoda, če uporabnik sistema ne uporablja več kot osemnajst mesecev.

8. Piškotki

8.1 Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo sledenje uporabnikom tudi čez več spletnih mest.

8.2 Upravljanje s piškotki

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke.

8.3 Katere piškotke uporabljamo?

Piškotke uporablja večina Zavodskih spletnih mest za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. So priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami uporabnikov spletnih mest. Z uporabo piškotkov Zavod ocenjuje učinkovitost zasnove spletnih mest ter tudi ustreznost vsebine in oglasov, ki jih uporabniku ponuja na spletnih mestih. čas hrambe piškotka je največ 1 leto. Uporabnik ima možnost, da se strinja ali ne strinja z uporabo piškotkov.

Piškotke lahko nastavi Zavodsko spletno mesto, ki ste ga obiskali, lahko pa jih nastavijo druga zaupanja vredna spletna mesta/storitve, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo ogledujete (npr. Youtube, Google Analytics, Facebook).

Portal PoiščiDelo.si in portal za delodajalce uporabljata le piškotke Google Analytics za namene statistike, vendar le na storitvi Prosta delovna mesta (le piškotke, ki so nujni za tehnično delovanje spletnega mesta-vzdrževanje seje uporabnika).

9. Izjava o varstvu osebnih podatkov

9.1 V katerem primeru vas bo Zavod kontaktiral?

Zavod vas bo kontaktiral v naslednjih primerih:
  • če se naročite na eObvestila,
  • če boste svoje vprašanje ali prošnjo za posredovanje informacij naslovili na Zavod za namen kontaktiranja,
  • če boste svoje kontaktne podatke posredovali na podlagi osebne privolitve v okviru uporabe eStoritev (npr. portala PoiščiDelo.si, portala za delodajalce) za namen kontaktiranja.

9.2 Ali bodo vaši osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Zavod vaše osebne podatke posreduje tretjim osebam (npr. delodajalcem na portalu PoiščiDelo.si, storitev Profil) samo v primeru vaše privolitve za prenos podatkov tretjim osebam.

S portala PoiščiDelo.si na portal EURES se prenašajo samo podatki profila iskalca zaposlitve, za katere je iskalec zaposlitve dal privolitev, da se lahko prenesejo na portal EURES, podatki pa bodo uporabljeni v sklopu iskalnika in aplikacije za povezovanje ponudbe in povpraševanja na portalu EURES in se lahko prikažejo kot rezultat uspešnega povezovanja in iskanja. Posameznik lahko na portalu PoiščiDelo.si označi, da naj vsi ali zgolj izbrani osebni podatki ostanejo skriti in se ne prikažejo uporabnikom portala EURES tako, da se določeni podatki profila iskalca zaposlitve nikoli ne bodo uporabili za namen iskanja in povezovanja, tudi, če so bili preneseni na portal EURES-npr. podatki o državljanstvu, invalidnosti, datumu rojstva, starosti, spolu, imenih in kontaktih prejšnjih ali sedanjih delodajalcih).

Podatki, preneseni na portal EURES se hranijo v podatkovni zbirki, ki je v podatkovnem centru Evropske komisije.

Delodajalci, ki so registrirani na portalu EURES, lahko vpogledajo v podatke o profilih iskalcev zaposlitve, za katere je posameznik (iskalec zaposlitve) privolil, da se lahko obdelujejo za namene iskanja in povezovanja z delodajalci na podlagi prostih delovnih mest v okviru mreže EURES.

9.3 Ali lahko izveste, katere vaše osebne podatke obdeluje Zavod, in kako?

Zavod vam bo na vašo zahtevo v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo na vašo zahtevo v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite sledeči elektronski naslov, kamor naslovite svojo zahtevo: gpzrsz@ess.gov.si.

9.4 Varnost zbranih podatkov

Varnost osebnih podatkov poteka skladno z določili internih aktov Zavoda, ki določajo varnostno politiko Zavoda

9.5 Obvestilo o kršitvah varstva osebnih podatkov

Če je verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bo Zavod takoj, najkasneje pa v roku 72 ur po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvestil pristojni nadzorni organ (Informacijskega pooblaščenca), v skladu z GDPR .

Uradno obvestilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka poda Zavod na obrazcu za obveščanje o kršitvi, ki je objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Kadar je verjetno, da bi kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznike, bo Zavod obvestil tudi njih, razen v izjemnih primerih, ki jih določa GDPR.

Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikom, mora Zavod v skladu z določbo Splošne uredbe o varstvu podatkov brez nepotrebnega odlašanja obvestiti tudi posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

9.6 Sklepno

Zavod se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta in da na spletnih mestih ter portalih uporablja varno povezavo. Zavod bo zbrane podatke uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti Zavoda.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja posameznika-uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Zavod bo storil vse, da vaše osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

9.7 Spremembe splošnih pogojev in izjave o varstvu osebnih podatkov

Splošni pogoji z izjavo o varstvu osebnih podatkov so bili zadnjič posodobljeni v novembru 2020.

Preberite splošne pogoje

Pred registracijo preberite splošne pogoje poslovanja v portalu PoiščiDelo.si

Ko obkljukate, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja v portalu PoiščiDelo.si, lahko nadaljujete z registracijo.